Hoofdstuk 2: Programma's

9. Bestuur

Programmadoel

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen.

schaal x € 1.000
Lasten € 15.182
Baten € -322
Saldo € 14.860
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57