Hoofdstuk 2: Programma's

2. Landelijk gebied

Programmadoel

De provincie werkt aan het behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), stimuleert duurzame landbouw en zet zich in voor een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

schaal x € 1.000
Lasten € 64.095
Baten € -1.471
Saldo € 62.624
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57