Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing behandelen we de volgende onderdelen:

  1. Risicomanagement binnen de provincie Utrecht  
  2. Risico-analyse
  3. Drie belangrijke veranderingen van risico’s in het benodigd weerstandsvermogen t.o.v. de Kaderbrief 2021
  4. Benodigd weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit
  5. Ratio weerstandsvermogen
  6. Financiële kengetallen.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57