Hoofdstuk 2: Programma's

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per Openbaar Vervoer.

schaal x € 1.000
Lasten € 157.568
Baten € -22.871
Saldo € 134.697
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57