Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.1 Provinciale belastingen en heffingen

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2021 is deze geraamd op 133,4 mln euro.

Wij kennen daarnaast de volgende heffingen:

  • leges
  • ontgrondingenheffing
  • grondwaterheffing

Belastingen en heffingen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Motorrijtuigenbelastingen

127.618

130.800

133.377

135.782

138.191

140.606

Leges

347

403

316

316

316

316

Ontgrondingenheffing

2

5

5

5

5

5

Grondwaterheffing

1.233

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

Totaal

129.200

132.542

135.032

137.437

139.846

142.261

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57