Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.2 Overzicht van lasten en baten

Totaal overzicht Begroting 2021

Reserves

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Storting

Onttrek.

Saldo

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

20.457

709

-19.748

0

3.360

3.360

-16.388

2. Landelijk gebied

64.095

1.471

-62.624

10.000

12.719

2.719

-59.905

3. Bodem, water, milieu

26.095

1.488

-24.607

0

75

75

-24.532

4. Energietransitie

8.880

0

-8.880

0

0

0

-8.880

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

80.994

1.654

-79.340

9.982

103.808

93.826

14.486

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

157.568

22.871

-134.697

183

3.998

3.815

-130.882

7. Cultuur en erfgoed

22.575

0

-22.575

0

475

475

-22.100

8. Economie

14.695

4.729

-9.966

2.615

0

-2.615

-12.581

9. Bestuur

15.182

322

-14.860

0

0

0

-14.860

10. Overzicht overhead

54.434

3.424

-51.010

0

21.700

21.700

-29.310

Saldo Programma's

464.975

36.668

-428.307

22.780

146.135

123.355

-304.952

Subtotaal

464.975

36.668

-428.307

22.780

146.135

123.355

-304.952

Algemene middelen

0

0

0

73.481

15.000

-58.481

-58.481

Stelposten

4.504

0

-4.504

0

0

0

-4.504

Algemene dekkingsmiddelen

215

368.151

367.936

0

0

0

367.936

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

Totaal begroting

469.694

404.819

-64.875

96.261

161.135

64.875

0

Mutatie reserves

96.261

161.135

64.875

Begroting incl. reserves

565.954

565.954

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57