Bijlagen

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN

bedragen x € 1.000

Saldo

Saldo

Mutaties 2021

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2019

31-12-2020

Bij

Af

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

30-12-2024

Ontgrondingenwet

2

40

45

5

50

55

60

65

Nazorg Stortplaatsen

3

1.105

1.075

30

1.045

1.015

985

955

Nazorg stortplaats Maarsbergen

3

721

711

10

701

691

681

671

Grondwaterheffing

3

1.957

1.957

1.334

1.334

1.957

1.957

1.957

1.957

Pensioenen GS

9

11.190

11.043

340

487

10.896

10.749

10.602

10.455

NAR regeling

10

2.889

1.641

870

771

285

42

0

Totaal Voorzieningen (credit op de balans)

17.902

16.472

1.679

2.731

15.420

14.752

14.327

14.103

Saldo

Saldo

Mutaties 2021

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2019

31-12-2020

Bij

Af

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

30-12-2024

Dekking financieel risico Grondbedrijf (salderen voorraad)

2

840

840

840

840

840

840

Diverse leningen (salderen met fin.vaste activa)

2

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

Totaal Voorzieningen (*) (gesaldeerd met activa)

2.018

2.018

0

0

2.018

2.018

2.018

2.018

*) deze voorzieningen worden conform de BBV regelgeving gesaldeerd met de activa.

Totaal Voorzieningen

19.919

18.489

1.679

2.731

17.437

16.769

16.344

16.120

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57