Bijlagen

Staat van begrotingssubsidies

Een groot deel van onze partnerinstellingen krijgt een 4-jarige subsidieverlening. De huidige periode loopt in 2020 af, vanaf 2021 start de nieuwe 4-jarige periode, namelijk voor de jaren 2021-2024.
De beoordeling van de aanvragen en de berekening van de te verlenen subsidiebedragen naar prijspeil 2021 is nog niet afgerond, waardoor er geen volledige Staat van begrotingssubsidies 2021 kan worden opgenomen in deze begroting. De staat met de begrotingssubsidies 2021 zal aan PS voorgelegd worden met het volgende jaarcyclusdocument, de Slotwijziging 2020.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57