Hoofdstuk 2: Programma's

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk.

schaal x € 1.000
Lasten € 20.457
Baten € -709
Saldo € 19.748
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57