1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dat kosten?

1. Ruimtelijke ontwikkeling

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

6.243

6.563

7.410

7.340

7.021

7.000

Kapitaallasten

1.065

65

1.450

-

-

-

Materiële lasten

5.546

11.072

11.597

8.905

6.976

6.486

Baten

115

90

709

-

-

-

Totaal Baten

115

90

709

0

0

0

Saldo van dit programma

12.739

17.610

19.748

16.245

13.997

13.486

Stortingen in reserves

3.221

779

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

4.020

13.449

3.360

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

11.940

4.940

16.388

16.245

13.997

13.486

Reserves Ruimtelijke ontwikkeling

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Projecten

590

-

-

-

-

-

Reserve IGP - RAP

2.631

-

-

-

-

-

Reserve Hart vd Heuvelrug/VBS

-

779

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

3.221

779

0

0

0

0

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

1.916

3.447

320

-

-

-

Reserve Projecten

504

502

2.364

-

-

-

Reserve Nog te verrichten activiteiten

1.600

-

-

-

-

-

Reserve IGP - RAP

-

9.500

-

-

-

-

Reserve Hart vd Heuvelrug/VBS

-

-

676

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

4.020

13.449

3.360

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57