Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.9 Brede welvaart indicatoren

In het coalitieakkoord 2019-2023 is vastgelegd dat de provincie streeft naar brede welvaart voor iedereen. Vergroting van de brede welvaart is ook vastgelegd in de statuten van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROMRU), en in de Regionaal Economische Agenda (REA). Daarnaast hebben de twee regiodeals waarbij de provincie is betrokken (FoodValley, Groene Hart) vergroting van de brede welvaart in de regio tot doel.
In deze begroting wordt een eerste stap gezet om de brede welvaart in de provincie in beeld te brengen. Regionale monitoring van brede welvaart is nog in ontwikkeling. Het landelijke CBS heeft op het moment van schrijven nog geen definitieve dataset beschikbaar die de brede welvaart in de regio in beeld brengt. Deze wordt in het vierder kwartaal van 2020 verwacht. Reden waarom wij ervoor hebben gekozen om in deze begroting een selectie van regionale indicatoren voor brede welvaart op te nemen die momenteel in pilotprojecten van het CBS worden gebruikt.
Als provincie willen wij aansluiten bij een landelijke methodiek die regionaal kan worden toegepast en vergelijking tussen regio's en door de tijd heen ondersteunt. Bovendien vergt de keuze en uitwerking van een regionaal monitoringssysteem afstemming met onze externe partners in ROM, REA en EBU. Intern leggen we de relaties met o.a. Staat van Utrecht, sociale agenda en ruimtelijke monitoring. Voor een zorgvuldige afweging voor een regionale systematiek zullen we daarom de tijd nemen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57