Bijlagen

Overzicht reserves

Staat van Reserves

Omschrijving

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

2021
Bij

2021
Af

Saldo
31-12-2021

Saldo
31-12-2022

Saldo
31-12-2023

Saldo
31-12-2024

Saldireserve

45.003

64.710

57.231

15.000

106.941

70.709

44.435

49.721

Reserve Weerstandsvermogen

30.956

46.638

1.250

0

47.888

47.888

47.888

47.888

Egalisatiereserve Prov.fonds en MRB*

1.771

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Algemene reserves

77.731

111.349

58.481

15.000

154.829

118.597

92.323

97.609

Reserve BDU inz. BRU*

41.448

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

34.261

21.686

0

3.540

18.146

14.198

8.226

5.787

Reserve Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer

0

3.711

0

3.352

359

359

359

359

Reserve CHS*

58

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Cofinancieringsfonds

10.829

6.329

0

0

6.329

6.329

6.329

6.329

Reserve COVID flankerend beleid

0

0

15.000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Reserve Ecoducten**

11.108

11.108

0

11.108

0

0

0

0

Reserve Egalisatie Bodemsanering

9.261

5.489

0

0

5.489

5.489

5.489

5.489

Reserve Frictiekosten Veranderopgave*

905

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Gebiedsprocessen Stikstof

0

0

10.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Reserve Gladheidsbestrijding*

206

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Groot onderhoud Huisvesting

24.977

21.733

0

18.200

3.533

3.533

3.533

3.533

Reserve Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg

0

779

0

676

103

103

103

103

Reserve ICT**

6.339

5.864

0

3.500

2.364

2.364

2.364

2.364

Reserve IGP - RAP

13.669

4.169

0

0

4.169

4.169

4.169

4.169

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

9.448

1.448

0

0

1.448

1.448

1.448

1.448

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

48.156

49.920

0

646

49.274

47.401

44.505

41.386

Reserve Kosten voorfinanciering

4.215

4.215

0

0

4.215

4.215

4.215

4.215

Reserve Lastneming subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Masterplan Soesterberg*

2.509

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Mobiliteitsprogramma

131.150

154.721

1.482

80.660

75.543

65.321

48.577

36.954

Reserve OV Concessie

7.158

1.813

183

0

1.996

776

3.752

3.752

Reserve Programma Landelijk gebied

50.561

34.211

2.615

11.409

25.417

12.507

12.240

13.325

Reserve Projecten

16.033

13.974

0

2.439

11.534

11.534

11.534

11.534

Reserve PUEV

161

161

0

0

161

161

161

161

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

20.752

14.609

0

1.785

12.824

11.314

9.604

9.604

Reserve Toeristische ontwikkeling*

80

0

0

0

0

0

0

0

Reserve VERDER

0

0

8.500

8.500

0

0

0

0

Reserve Wonen - Binnenstedelijke Ontwikkeling

5.131

1.684

0

320

1.364

1.364

1.364

1.364

Subtotaal Bestemmingsreserves

448.415

357.624

37.780

146.135

249.269

217.586

192.973

176.877

Totaal Reserves

526.145

468.973

96.261

161.135

404.098

336.183

285.296

274.486

* Deze reserves zijn opgeheven bij de jaarrekening 2019. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in de Begroting 2021.

** Van deze reserves wordt voorgesteld om ze bij de vaststelling van de Begroting 2021 op te heffen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57