Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.5 Bedrijfsvoering

In 2020 is het startschot gegeven voor een verbeterprogramma ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’, waarbij wordt toegewerkt naar een waardevolle ondersteuning van de gehele organisatie om ‘buiten’ in samenspel met onze partners blijvend maatschappelijke impact te maken.
In 2021 wordt de ingezette weg verder doorgezet waarbij de aandachtspunten uit de rapportages van de accountant worden betrokken.
In voorliggende paragraaf worden per beleidsdoel de plannen voor 2021 toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57