Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.1 Uiteenzetting financiële positie

 4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2019 - 2024

Financieel Meerjarenperspectief

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo Programma's

176.027

290.000

275.642

344.870

340.458

313.810

Overhead

38.393

53.376

29.310

50.676

48.569

47.935

Stelposten

-

1.450

4.504

8.625

12.727

16.632

Algemene dekkingsmiddelen

-246.604

-350.959

-367.936

-367.939

-375.480

-383.663

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Saldo begroting bruto

-15.240

84.657

64.875

67.915

50.887

10.811

Mutaties in de reserves

-17.924

-90.337

-64.875

-67.915

-50.887

-10.811

Tabel: Financieel meerjarenperspectief 2019 - 2024

Uitgangspunten voor de Begroting 2021 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Begroting 2020, waarin Statenbesluiten, inclusief de Kaderbrief 2021-2024 en de meerjarige effecten uit de Zomernota 2020 zijn geëffectueerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57