Hoofdstuk 2: Programma's

7. Cultuur en erfgoed

Programmadoel

De provincie werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten.   

schaal x € 1.000
Lasten € 22.575
Baten € 0
Saldo € 22.575
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57