De culturele infrastructuur is sterk

Meerjarendoelen

7.1.4

Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners

Om gelijke tred te houden met de verwachte bevolkingsgroei, moeten we de provinciale culturele infrastructuur op orde houden en versterken. Dit doen we - samen met gemeenten en de culturele sector -  door het verzilveren van de kansen zoals geformuleerd in het cultuurprofiel ‘Eeuwig Jong’. Het is onze ambitie, naast de onder 7.1.1 t/m 7.1.3 beschreven aanpak, om meer mensen actief te laten deelnemen aan kunst en cultuur, professionele makers nog beter te faciliteren, museale beeldende kunst te laten zien in de regio en te investeren in de deskundigheid van gemeenten en de cultuur- en erfgoedsector.

Beoogd resultaat 2021

Cultuurparticipatie
•   Realisatie onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen en de welzijnssector. Aan de hand van de uitkomsten bepalen we het vervolg.  
•   Mede uitvoering geven aan het ‘Jeugdfonds Sport & Cultuur’.  

Talentontwikkeling:
•   Ondersteuning van minimaal 2 samenwerkingsverbanden tussen professionele makers.
•   Onderzoek dat ons inzicht geeft in de gewenste regionale samenwerkingsstrategie op het gebied van talentontwikkeling van jongeren is afgerond.

Regionale samenwerking museale beeldende kunst:
•   Minimaal 1 regionaal samenwerkingsverband tussen musea in de regio en erfgoedlocaties is gerealiseerd.  

Deskundigheidsbevordering:
•   We organiseren 2 bijeenkomsten met gemeenten ten behoeve van kennisdeling.
•   Uitkomsten van de evaluatie zijn vertaald naar nieuw beleid op het gebied van deskundigheidsbevordering. We sluiten aan op de vragen van het werkveld

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57