De culturele infrastructuur is sterk

Meerjarendoelen

7.1.3

Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat  festivals floreren

Door middel van de ondersteuning van culturele festivals met een artistieke missie en visie willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale leefomgeving. Festivals maken onze provincie aantrekkelijk, vanuit cultureel, toeristisch en economisch perspectief. Provinciale Staten heeft het hernieuwde festivalbeleid op 4 maart 2020 vastgesteld, vooruitlopend op het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma. Op grond daarvan kennen we najaar 2020 weer vierjarige subsidies toe; 2021 is dus het eerste jaar in de nieuwe cyclus, met extra middelen. De extra middelen maken het mogelijk meer, en daarbij ook meer festivals buiten de stad Utrecht, te ondersteunen. Festivalorganisaties zullen in hun plannen rekening moeten houden met de corona-crisis.  

Beoogd resultaat 2021
•   De 27 festivalorganisaties die provinciale subsidie ontvangen, hebben hun editie 2021 gerealiseerd.
•   Publieksonderzoek t.b.v. de 27 festivalorganisaties uitgevoerd i.s.m. Utrechts Festival Overleg.
•   De 4 festivalorganisaties die een ontwikkelbijdrage ontvangen, hebben een vernieuwd concept gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57