De culturele infrastructuur is sterk

Meerjarendoelen

7.1.1

Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO)

Van muziek, dans, theater, media, erfgoed tot beeldende kunst: kwalitatief goede cultuureducatie moet bereikbaar zijn voor alle kinderen in de provincie. Voorheen richtten wij ons vooral op kinderen in het primair onderwijs, nu breiden we dit uit naar het voortgezet onderwijs, met nadruk op het vmbo. We doen dit door onze partnerorganisaties Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht financieel te faciliteren om gemeenten (m.u.v. Utrecht en Amersfoort) en scholen op het gebied van cultuur- en erfgoededucatie te adviseren, om programma’s te ontwikkelen en om deze uit te voeren.  

Beoogd resultaat 2021  

•   Op 75% van de basisscholen in de provincie Utrecht (m.u.v. Utrecht en Amersfoort) heeft Kunst Centraal het Kunstmenu uitgevoerd waardoor kinderen gedurende de basisschoolperiode in aanraking komen met alle kunstdisciplines.
•   Op 56% van de basisscholen in de provincie Utrecht (m.u.v. Utrecht en Amersfoort) heeft Kunst Centraal het cultuurprogramma uitgevoerd waardoor kinderen kennismaken met hun eigen culturele omgeving door lokaal op maat gemaakte projecten die kunst en erfgoed uit de omgeving laten zien.
•   Vanuit programma Cultuureducatie met kwaliteit zijn scholen ondersteund bij het versterken van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, professionalisering van leerkrachten en het versterken van de samenhang met andere leergebieden. In 9 gemeenten is een collectief programma uitgevoerd. Vanuit het VO-programma zijn vmbo-scholen ondersteund om cultuureducatie een stevigere plek te geven in het onderwijsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57