De culturele infrastructuur is sterk

Meerjarendoelen

7.1.2

Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen

Bibliotheken zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van mensen en voor de vitaliteit van het culturele leven in dorpen en steden. Ze vormen het hart van de samenleving: een plek voor ontmoeting en ontwikkeling voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale klasse, inkomen en achtergrond. Daarom willen wij samen verder bouwen aan de ‘maatschappelijke bibliotheek’: een laagdrempelige en onmisbare basisvoorziening, waar iedereen kan leren en lezen, en die zich steeds meer verbindt met de samenleving. De provincie ondersteunt en faciliteert het functioneren van het bibliotheeknetwerk en de ontwikkeling en vernieuwing van de bibliotheekfunctie, mede op grond van taken die de Bibliotheekwet haar toebedeelt. We realiseren deze doelen via onze partnerorganisatie het Bibliotheek ServiceCentrum (BiSC).

Beoogd resultaat 2021
•   Het Bibliotheek ServiceCentrum ondersteunt alle 9 Utrechtse openbare bibliotheken bij innovatieve projecten en ontwikkelingen die eraan bijdragen dat bibliotheken toegankelijk blijven voor de inwoners van de provincie Utrecht.
•   Organiseren van een (digitale) conferentie voor alle Utrechtse betrokken partijen op het gebied van taalhuizen en laaggeletterdheid, met als doel de uitwisseling van ideeën en zo het effectiever verminderen van laaggeletterdheid.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57