De Hollandse waterlinies zijn belangrijk

Meerjarendoelen

7.3.1

De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger

De Hollandse Waterlinies vormen een prachtig groen en open gebied, met spannende bouwwerken en veel mogelijkheden voor recreatie, sport, bewegen, ontspanning, gezondheid, lokale identiteit en prettig wonen.  

In de huidige Coronatijd is het extra belangrijk dat mensen - van jong tot oud en uit binnen- en buitenland - te voet, per fiets of per boot van het mooie landschap kunnen genieten.  

Samen met het Pact van Ruigenhoek, een actieve netwerk, behalen we mooie resultaten bij het samenwerken op gebiedsniveau en op thema’s als recreatieve benutting, marketing & toerisme, duurzame ontwikkeling, water en bescherming.  

De afgelopen jaren is gebleken dat ons erfgoed uitnodigt tot spannende en originele initiatieven. Ondernemers zien hier ook in de toekomst kansen. Daarnaast blijven er plannen komen voor grote opgaven zoals infrastructuur, verstedelijking en energietransitie. Dit vraagt om slimme oplossingen en een nieuwe manier van werken, waarbij we vanuit de provincie de thema’s wonen, werken, natuur, erfgoed, recreatie, energie en mobiliteit meer in samenhang met de Hollandse Waterlinies bekijken.  

Beoogd resultaat 2021  

  • Het middels een integrale aanpak Versterken en Verbreden van een betere ruimtelijke kwaliteit in de hoog dynamische aandachtsgebieden van de waterlinie.
  • Het Versterken van de herontwikkeling van het erfgoed door met één of meerdere benoemde thema’s de kansen voor exploitatie te Verbreden.
  • Het meer in hoofden, harten en handen Verankeren van de duurzame benutting en bescherming van militair erfgoed inclusief het strategische landschap en watermanagementsysteem.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57