De Hollandse waterlinies zijn belangrijk

Meerjarendoelen

7.3.2

Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld

We hopen dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2021 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam, die deels ook in de provincie Utrecht ligt, heeft al sinds 1996 de UNESCO-status, een soort Michelinster voor het erfgoed. Deze status geeft een belangrijke impuls aan de bescherming en het behoud van de NHW & SvA in een druk deel van Nederland en biedt economische en maatschappelijke kansen en mogelijkheden voor duurzame exploitatie van het erfgoed. Hiermee kunnen we meer bezoekers trekken en de beleving vergroten, ook voor toekomstige generaties.  

De UNESCO-status heeft naast kansen ook verplichtingen. De minister is voor de UNESCO het eerste aanspreekpunt als het gaat om beschermen en in stand houden van werelderfgoederen; Voor het Rijk is de siteholder van het werelderfgoed de eerstverantwoordelijke (aanspreekpunt) voor zaken die betrekking hebben op de werelderfgoedstatus en voert de bestuurlijke regie over het hele werelderfgoed.  

Siteholders hebben een regisserende en faciliterende rol en zijn geen uitvoerder van ruimtelijke projecten. Als de Nieuwe Hollandse Waterlinie de UNESCO-status krijgt, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, dragen wij de verantwoordelijkheid van siteholder samen met de provincies Noord-Holland, Gelderland, en Noord-Brabant.

Beoogd resultaat 2021

  • Zodra de Nieuwe Hollandse Waterlinie de Werelderfgoedstatus heeft, richten we conform de Wet gemeenschappelijke regelingen het gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies op.
  • Vormgeven aan de organisatorische samenwerking in het kader van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het het siteholderschap Hollandse Waterlinies.
  • We hebben in een gebiedsanalyse de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies uitgewerkt: een samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, een groen en overwegend rustig karakter en de bijbehorende openheid, deze kaders zijn vastgesteld door GS.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57