Beleidsdoelen

De Hollandse waterlinies zijn belangrijk

7.3

De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

De Hollandse waterlinies - Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA) -  zijn karaktervolle dragers van ruimtelijke kwaliteit met haar open, groene landschap, het watermanagementsysteem dat nog steeds functioneert, robuuste forten en rijke geschiedschrijving over verdediging met water als bondgenoot. Dit bijzondere cultuurhistorische landschap doorkruist een groot deel van onze dichtbevolkte provincie en biedt hierin een unieke combinatie van rust, ruimte, groen en eigen identiteit. Het ligt dicht bij stad en dorpen is daarom van groot belang voor de leefbaarheid: een gebied waar je op adem kunt komen en om je verbonden mee te voelen.

Op dit moment stellen we het nieuwe programmaplan 2021-2024 op. Voor een betere aansluiting op de doelen, passen we eind 2020 of begin 2021 na vaststelling van het nieuwe programma mogelijk de indicatoren die bij het beleidsdoel horen aan.

schaal x € 1.000
Lasten € 4.000
Baten € 0
Saldo € 4.000
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57