Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

Meerjarendoelen

7.2.3

Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek

Erfgoed maakt Utrecht mooier en verbindt en verleidt bewoners, bezoekers en bedrijven. Het schept mogelijkheden voor de recreatieve en toeristische beleving van onze provincie. Wij willen het waardevolle erfgoed van de provincie goed (laten) beheren en bekend maken. Archeologische vondsten bewaren we in en ontsluiten we vanuit het Provinciaal Archeologisch Depot. We zetten ons in voor het (beoogd) UNESCO Werelderfgoed van de Neder-Germaanse Limes (de grens van het Romeinse rijk).  

Kleine instellingen beheren veel Utrechts erfgoed. Zij zijn organisatorisch en financieel kwetsbaar, terwijl zij belangrijke taken vervullen. Hun collecties staan voor een veelzijdig scala aan verhalen, die mensen en gemeenschappen van verschillende culturele achtergronden, leeftijden en leefstijlen met elkaar verbinden. De noodzaak om op zoek te gaan naar manieren om nieuw en divers publiek te trekken, is duidelijk aanwezig. We zetten ons in het bijzonder in voor het publieksbereik van militair erfgoed, varend erfgoed en immaterieel erfgoed.

Beoogd resultaat 2021
•   Voorbereiding verhuizing Provinciaal Archeologisch Depot.

•   Het gezamenlijk beheer van het UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes met de andere betrokken provincies is gewaarborgd in een centrumregeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  
•   Neder-Germaanse Limes aangewezen als Werelderfgoed door UNESCO.
•   Nieuw beleid voor streekmusea en kasteelmusea gereed en gestart, mede op basis van bestrijden gevolgen COVID-19 crisis.
•   Minstens 15 projecten op het gebied van publieksbereik cultureel erfgoed uitgevoerd met steun van de provincie Utrecht en met bijzondere aandacht voor de Grebbelinie en de Oude Hollandse Waterlinie (voorbereiding herdenking Rampjaar 1672 in 2022).

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57