Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

Meerjarendoelen

7.2.2

Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt

Monumenten dragen bij aan een prettige leefomgeving en zijn onderdeel van ons culturele kapitaal. Wij ondersteunen daarom als provincie restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, om ze voor toekomstige generaties te behouden. Dat doen we vanuit een circulair perspectief van waardebehoud en waardecreatie, waarbij naast duurzaamheid ook de maatschappelijke functie van een monument van belang is. We breiden ons molenbeleid uit naar alle rijksmonumentale molens en dragen met kennis en expertise bij aan ‘behoud door ontwikkeling’ van religieus erfgoed, industrieel erfgoed en varend erfgoed.

Beoogd resultaat 2021
•   De jaarlijkse bijdragen vanuit het Fonds Erfgoedparels zijn verleend. In 2021 is ruim 4 miljoen beschikbaar.  
•   De Leidraad verduurzaming religieus erfgoed is gereed.
•   Het Erfgoed Expert Team verzorgt minstens 10 adviezen en/of brainstorms over herbestemming en/of verduurzaming van erfgoed, met bijzondere aandacht voor organisaties die door de COVID-19 crisis hun verdienmodel moeten aanpassen.
•   De nieuwe subsidieverordening molenonderhoud is per 1 januari van kracht.
•   Via het Restauratie Opleidingsproject plaatsen we minstens 5 leerlingen bij restauratieprojecten die we vanuit de provincie steunen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57