Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

Meerjarendoelen

7.2.1

De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen

Wij willen cultuurhistorische waarden en creatieve verbeeldingskracht inzetten als dragers en aanjagers van omgevingskwaliteit. Gezien de verwachte stedelijke groei, de energietransitie en klimaatadaptatie is dat geen geringe opgave. De druk op de beschikbare ruimte neemt immers enorm toe. Cultuurhistorische waarden vormen een belangrijke inspiratiebron bij gebiedsontwikkeling en zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen in Utrecht. Het inpassen en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen vraagt ook om creativiteit, verhaal en beeld. Gemeenten en ontwikkelaars staan voor grote uitdagingen om dit te realiseren. Daar willen we hen graag bij helpen.  

Wij willen cultuurhistorische waarden en creatieve verbeeldingskracht inzetten als dragers en aanjagers van omgevingskwaliteit. Gezien de verwachte stedelijke groei, de energietransitie en klimaatadaptatie is dat geen geringe opgave. De druk op de beschikbare ruimte neemt immers enorm toe. Cultuurhistorische waarden vormen een belangrijke inspiratiebron bij gebiedsontwikkeling en zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen in Utrecht. Het inpassen en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen vraagt ook om creativiteit, verhaal en beeld. Gemeenten en ontwikkelaars staan voor grote uitdagingen om dit te realiseren. Daar willen we hen graag bij helpen.  

In de begroting 2021 is ten opzichte van het door PS vastgestelde cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 een halvering van het budget voor omgevingsgericht cultuur- en erfgoedbeleid doorgevoerd.
Dit resulteert uiteraard in een lager ambitieniveau en in minder slagkracht. De impact van cultuur en erfgoed op de ontwikkeling van de leefomgeving zal kleiner zijn.
Het budget van partnerorganisatie Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Utrecht (Stamu) zal niet worden gekort.

Beoogd resultaat 2021
•   CHAT (cultuurhistorische atlas provincie Utrecht): verbeterde gebruiksvriendelijkheid en aangevuld met boerderijlinten en historisch kaartmateriaal.
•   Minstens 2 cultuurhistorische onderzoeken ten behoeve van programma’s klimaatadaptatie (o.a. versterking Lekdijk) en energietransitie.

•   Minstens 2 cultuurhistorische onderzoeken in het kader van gemeentelijk omgevingsbeleid mogelijk gemaakt.
•   Erfgoed Deal: deelname aan het interprovinciaal project Klimaatadaptatie op historische buitenplaatsen in samenwerking met stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).
•   Minstens 2 projecten in het kader van het Ontwikkelprogramma cultuur en leefomgeving in uitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57