Beleidsdoelen

De Hollandse waterlinies zijn belangrijk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.459

1.461

1.461

1.461

Materiële lasten

2.541

2.241

2.066

66

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.000

3.702

3.527

1.527

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57