7. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dat kosten?

7. Cultuur en erfgoed

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

2.772

2.775

3.196

3.189

3.189

3.189

Materiële lasten

23.818

26.299

19.379

16.830

16.687

14.267

Baten

2.943

2.543

-

-

-

-

Totaal Baten

2.943

2.543

0

0

0

0

Saldo van dit programma

23.647

26.531

22.575

20.019

19.876

17.456

Stortingen in reserves

5.739

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

2.224

8.776

475

175

-

-

Beslag op de algemene middelen

27.163

17.755

22.100

19.844

19.876

17.456

Reserves Cultuur en erfgoed

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Programma Landelijk Gebied

457

-

-

-

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

862

-

-

-

-

-

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

4.420

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

5.739

0

0

0

0

0

Reserve Projecten

-

224

-

-

-

-

Reserve Programma Landelijk Gebied

-65

494

475

175

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

1.906

-

-

-

-

-

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

-

8.000

-

-

-

-

Reserve CHS

383

58

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

2.224

8.776

475

175

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57