Beleidsdoelen

Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.213

1.208

1.208

1.208

Materiële lasten

8.169

8.144

8.194

7.744

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

9.382

9.352

9.402

8.952

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57