Beleidsdoelen

De culturele infrastructuur is sterk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

524

520

520

520

Materiële lasten

8.669

6.445

6.427

6.457

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

9.193

6.965

6.947

6.977

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57