1. Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

Programma

Beleidsdoel

Meerjarendoel

1

Ruimtelijke ontwikkeling

1.1

De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten

1.1.1

De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd

1.1.2

Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven

1.1.3

Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen

1.1.4

Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen

1.1.5

In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen

1.1.6

Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe

1.1.7

Data en digitale toepassingen worden beter benut

1.2

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

1.2.1

Ruimtelijke werkprocessen passen door een vindingrijke aanpak beter bij de Omgevingswet

1.2.2

Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen

1.2.3

De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

1.3.1

De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk

1.3.2

Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave

1.3.3

Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57