Beleidsdoelen

Passende woonruimte bij woningbehoefte

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.228

1.216

1.023

1.023

Materiële lasten

8.719

6.935

5.421

4.921

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

9.947

8.151

6.444

5.944

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57