Beleidsdoelen

Passende woonruimte bij woningbehoefte

1.3.3

Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing

De provincie Utrecht is één van de partners in de regiodeal Vitale Wijken. Deze regiodeal richt zich op de aanpak van de wijken Overvecht in Utrecht, Batau in Nieuwegein en Vollenhoven in Zeist. In deze wijken komen diverse vraagstukken in de fysieke ruimte samen, zoals verdichting, mobiliteit, vergroening/klimaatadaptatie, energietransitie. Dit vraagt om een samenhangende aanpak in de wijk, met opgaven op het gebied van sociale cohesie, gezondheid, onderwijs en arbeidsparticipatie. De provincie vindt het van belang dat het thema Vitale Wijken provinciebreed aandacht krijgt en ontwikkelt daarom samen met de gemeente Amersfoort ook een plan voor de wijk Soesterkwartier/ Langs Eem en Spoor in Amersfoort, gefinancierd door gemeente en provincie. De ervaring en lessen die we opdoen met deze aanpak gebruiken we om in de gehele provincie toe te passen. We leren van elkaar wat werkt en kunnen zo onze regio toekomstbestendig maken.

Beoogd resultaat 2021

  • Oppakken van afspraken met de vier genoemde gemeenten, met de provincie als zichtbare partner
  • Aanpak Vitale wijken is in uitvoeringsplannen uitgewerkt
  • Er is gestart met een provinciebrede community of practice voor de Vitale Wijken aanpak
  • Kennis en monitoringsprogramma, opgezet in samenwerking met de gemeenten, Rijk en kennispartners en uitvoering nulmeting.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57