Beleidsdoelen

Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

5.023

4.961

4.835

4.835

Kapitaallasten

65

-

-

-

Materiële lasten

2.142

1.334

974

984

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

7.230

6.295

5.809

5.819

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57