Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Meerjarendoelen

1.1.5

In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen

Het programma Groen Groeit Mee brengt en houdt rode en groene ontwikkelingen in de provincie Utrecht in evenwicht. Samen met regionale partners en gekoppeld aan regionale programmering willen we het (recreatief) groen stevig positioneren. We brengen opgaven in beeld, inventariseren financieringsvormen en zetten vervolgens de stap naar programmering van de groene opgaven, voor zover deze nog niet door andere programma’s zijn opgepakt).
Geld voor de uitvoering hiervan is cruciaal. Een besluit daarover is echter nog niet te nemen. Als de opgaven en financieringsvormen zijn geïnventariseerd is pas duidelijk hoeveel nodig is. Dit is bij de behandeling van de Kaderbrief 2021-2024 met de Staten gedeeld.

Beoogd resultaat 2021
In het programma Groen Groeit Mee werken we in twee fasen aan 5 duidelijke en tastbare resultaten.

Fase 1: de basis op orde (gereed begin 2021):

  • Inspirerend beeld/verhaal, opgebouwd vanuit bestaande visies
  • Inventarisatie van concrete opgaven/projecten per (deel)gebied
  • Overzicht van mogelijke financiering en uitvoeringsinstrumentarium voor de groene opgaven
  • Een lichte maar daadkrachtige governance

Fase 2: op basis van resultaten fase 1:

  • Ruimtelijke programmering van de opgaven en projecten (versnellingsprogramma), inclusief afspraken  maken over financiering en uitvoering.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57