Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

Meerjarendoelen

1.2.1

Ruimtelijke werkprocessen passen door een vindingrijke aanpak beter bij de Omgevingswet

Expertise Innovatie Fysieke leefomgeving
Het succesvolle Innovatieprogramma voor de Fysieke Leefomgeving (IFL) gaat in 2021 samen met het Integrale Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP), de eenheid ontwerpend onderzoek, de coördinatie van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), de Omgevingsagenda Gemeenten (OAG) en het spoor Aanpassen manier van Werken.  Binnen deze gezamenlijke aanpak blijven we de innovatie-expertise en het bijbehorende budget inzetten om actuele casussen in de Fysieke Leefomgeving een vindingrijke impuls te geven en nieuwe perspectieven in aanpakken en processen te introduceren, om beter aan te sluiten op de behoeften van de maatschappij.

Voorbeelden van de inzet van innovatie-expertise zijn:

  • Investeren in kennisontwikkeling bij koplopers in transities;
  • Verkennen van en meebewegen met bewonersinitiatieven;
  • Inzetten van nieuwe digitale technieken en van specifieke communicatie door middel van bijvoorbeeld podcasts;
  • Bevorderen van kortere ketens in de regionale landbouw en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een alliantie van gemeenten rond klimaatinitiatieven.

Waar nodig brengen we een casus verder met een onorthodoxe aanpak.
We pakken de casussen samen met partners en netwerk op. Partners dagen we uit te participeren in een vernieuwende aanpak en we proberen partijen die elkaar uit zichzelf niet zouden opzoeken, met elkaar te verbinden. Als een belanghebbende een richting voorstelt die niet binnen het bestaande provinciale beleid past, onderzoeken we of en op welke manier deze richting wel zou kunnen passen. Zo geven we al doende invulling aan het gedachtegoed van de Omgevingswet.
In 2020 zijn diverse actuele casussen verkend die voor ondersteuning door het IFL in aanmerking komen. Ook is in dit jaar een aanzet gegeven tot de formatie van een samenhangend netwerk van activiteiten die ruimtelijke ontwikkeling ondersteunen. Komend jaar creëren we samen met betrokken expertises één samenhangende aanpak voor uitvoeringsondersteunende activiteiten op het gebied van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en innovaties, met een gezamenlijk budget en een gezamenlijke dynamische agenda (werktitel: netwerk Support RO/FL). De expertise Innovatie Fysieke Leefomgeving maakt hier dan onderdeel vanuit en reeds verkende casussen worden door het integrale netwerk verder uitgewerkt.

Beoogd resultaat 2021

  • Bijdragen aan de oprichting van het netwerk support RO/FL (werktitel) en de dynamische agenda van dit netwerk
  • Actieve ondersteuning van 6 casussen door de innovatie-expertise binnen dit nieuwe initiatief
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57