Beleidsdoelen

Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

1.2

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

We kunnen ons inzicht in en sturing op de kwaliteit die we willen behalen vergroten door al bij de eerste processtappen van gebiedsontwikkeling provinciale doelen aan elkaar te koppelen.Er is budget om langjarige processen van integrale gebiedsontwikkeling op meer locaties te ondersteunen. Dit geven we vorm in nauwe samenhang met de instrumenten/ expertises innovatie fysieke leefomgeving, de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, de expertise ruimtelijk ontwerp, de Omgevingsagenda Gemeenten en het spoor Aanpassen manier van werken van het programma Implementatie Omgevingswet

schaal x € 1.000
Lasten € 3.280
Baten € -709
Saldo € 2.571
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57