Beleidsdoelen

Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.159

1.163

1.163

1.142

Kapitaallasten

1.385

-

-

-

Materiële lasten

736

636

581

581

Baten

-709

-

-

-

Totaal Baten

-709

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.571

1.799

1.744

1.723

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57