OV-reizigers zijn tevreden

Meerjarendoelen

6.1.3

Er zijn minder knelpunten in de doorstroming van het OV

Het verbeteren van doorstroming betekent investeren in capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. Doel is het OV sterker te laten concurreren met de auto en om bestaande reizigers sneller van A naar B te brengen. De afgelopen jaren was de investering in tramlijn 22 het meest opvallend. De investeringen in aanpassingen aan onze eigen infrastructuur (noodzakelijk om onze doelen en de stapsgewijze verbetering van het OV te bereiken) staan grotendeels al vast en zijn onderdeel van het provinciale meerjareninvesteringsplan (MIP). Daarnaast investeren we door middel van subsidies mee in het verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur en haltes. Voor de aanpak van knelpunten is in 2021 € 3,5 miljoen beschikbaar als onderdeel van de lopende subsidieregeling. Voor de identificatie van kansrijke projecten werken we intensief samen met (gemeentelijke) wegbeheerders en vervoerders.

Beoogd resultaat 2021

·   De beschikbare subsidie van € 3,5 miljoen is volledig ingezet voor de aanpak van knelpunten

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57