OV-reizigers zijn tevreden

Meerjarendoelen

6.1.5

OV overkoepelende activiteiten worden beter uitgevoerd

De overkoepelende activiteiten raken een of meerdere meerjarendoelen en bestaan onder andere uit de programma-aansturing, de uitvoering van de Wet Lokaal Spoor (veiligheidstaken), bijdrage aan landelijke OV-overlegtafels en samenwerking met andere OV autoriteiten, en de operationele monitoring. Het laatste is een belangrijk resultaat van dit meerjarendoel. Jaarlijks stellen wij een jaar- en trendrapportage OV op om de voortgang op onze beleidsdoelen en onderliggende beleidsindicatoren beter te kunnen verklaren. Deze jaar- en trendrapportage bereiden we uit met de indicator voor ‘beschikbaarheid van de (tram)infrastructuur’ en de kostendekkingsgraad met ‘beheer en onderhoud’. Dit zijn belangrijke onderwerpen, waarin we veranderingen verwachten als gevolg van de recente investeringen. Aanvullend hierop nemen we een selectie op van belangrijke projectevaluaties en monitoringsresultaten. Daarmee krijgt de jaar- en trendrapportage een grotere rol in de operationele monitoring van het uitvoeringsprogramma OV.

Beoogd resultaat 2021
•   Volledige jaar- en trendrapportage 2020 is opgeleverd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57