OV-reizigers zijn tevreden

Meerjarendoelen

6.1.2

Er zijn betere bouwstenen voor een nieuw OV-netwerk

Nieuwe ontwikkelingen vragen de nodige voorbereidingstijd. In de periode 2019-2023 leggen wij een belangrijke basis voor het OV-netwerk van de toekomst. We werken samen met partners aan de verbetering van landelijke (spoor)netwerken, de voorbereiding van nieuwe concessie(s) en doorontwikkeling van het OV-netwerk op de langere termijn. Deze drie werkvelden staan centraal binnen dit meerjarendoel en komen in 2021 samen bij het maken van hoofdkeuzes voor de nieuwe concessie(s) die eind 2023 van start gaan. Belangrijke mijlpaal is het vaststellen van de nota van uitgangspunten door Provinciale Staten als kader voor de ontwikkeling van het tram- en busvervoer in de komende 10 à 15 jaar.

Beoogd resultaat 2021

•   Nota van uitgangspunten nieuwe concessie(s) 2023 is vastgesteld

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57