OV-reizigers zijn tevreden

Meerjarendoelen

6.1.4

Het beheer en onderhoud van eigen OV infrastructuur voldoet aan gestelde kwaliteitseisen

De provincie Utrecht beheert belangrijke OV-assets (materialen en middelen die wij bezitten). Vooral het tramsysteem is van grote waarde. Ook belangrijk zijn de nieuwe busremise, de verkeersleidingspost voor het bus- en tramverkeer en het systeem voor dynamische reisinformatie op de haltes (DRIS). Een goede kwaliteit van onze assets is noodzakelijk om het OV goed te laten functioneren. Daarvoor is dagelijks beheer en onderhoud nodig en uiteindelijk ook vervanging. Leidraad hierin zijn de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 en de Beheervisie Tramsysteem 2020-2024. Voor de jaarlijkse uitvoering stellen we een beheerplan en Meerjaren Onderhouds Plan op. Hierin werken wij uit welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Belangrijke investeringen in 2021 zijn: de vernieuwing van dynamische infopanelen (DRIS) op tram- en bushaltes, de vervanging van communicatiesystemen van de tram en de ingebruikname van busremise Westraven. Hiermee zorgen wij ook in de toekomst voor betrouwbare infrastructuur die bijdraagt aan een efficiënte exploitatie en meer tevreden reizigers.

Beoogd resultaat 2021
•   Bestaande DRIS panelen zijn vervangen door nieuwe schermen
•   Communicatiesystemen tramsysteem zijn vervangen
•   Nieuwe busremise Westraven is in gebruik

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57