OV-reizigers zijn tevreden

Meerjarendoelen

6.1.1

Lopende contracten en concessies zijn kwalitatief beter

De provincie Utrecht is opdrachtgever voor het dagelijks laten rijden van ruim 600 bussen en trams die - in normale omstandigheden - circa 250.000 reizigers van A naar B vervoeren. Daarnaast rijden er regiotaxi’s in ons beheer. In de huidige concessies en contracten (tot en met 2023) ligt het accent op uitvoering en tussentijdse verbeteringen. In het uitvoeringsprogramma 2019-2023 zijn diverse activiteiten opgenomen die resulteren in verbeteringen voor de reiziger en een kwalitatief beter OV-systeem in 2021.  

Verbeteringen zoeken wij in de volle breedte. Een belangrijke activiteit is het opstellen van een sociale aanpak OV 2021-2023, met in 2021 de eerste tastbare resultaten. Zo starten wij een proef met gratis OV voor ouderen met een krappe beurs, eerder uitgesteld vanwege COVID-19. Hiermee kunnen ruim 5.000 ouderen, een kwetsbare groep, gratis reizen. Mocht door de aanhoudende gezondheidssituatie deze proef ook in 2021 niet op verantwoorde wijze mogelijk zijn, dan kijken wij naar sociale alternatieven.

Gemeenten gaan we stimuleren de toegankelijkheid van haar eigen bushaltes te vergroten. Vanuit de provincie is hiervoor in 2021 € 0,4 miljoen beschikbaar op basis van 50-50 cofinanciering. Voor de verbetering van de sociale functie kijken wij ook naar innovatie: wij zetten samen met gemeenten drie experimenten op voor de vernieuwing van doelgroepenvervoer en aanvullend OV. Zo zorgen wij voor tastbare verbeteringen voor reizigers op de korte termijn en kunnen gemeenten, als opdrachtgever voor WMO-vervoer en de provincie als OV-autoriteit zich geleidelijk voorbereiden op de toekomstige concessie(s) en contracten eind 2023.

Ook zullen we verbeteringen in het netwerk van snelle OV-verbindingen met hoge frequenties voorbereiden en waar mogelijk uitvoeren in 2021. We werken aan uitbreiding van U-link tussen USP en Amersfoort en aan verdere verbetering van het tramsysteem met de start van een directe tramverbinding van Utrecht-West, Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Science Park en een onderzoek naar het laten rijden van tramlijn 22 in het weekend.

Beoogd resultaat 2021

·   Sociale aanpak OV 2021-2023 is opgesteld
·   Proef gratis OV voor ouderen met een krappe beurs is gestart
·   De beschikbare subsidie van € 0,4 miljoen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke haltes is volledig ingezet
·   3 nieuwe experimenten voor vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend OV zijn gestart
·   Uitbreiding U-link tussen USP en Amersfoort
·   Reizigers profiteren van een directe tramverbinding van Utrecht-West, Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Science Park.
·   Onderzoek naar het laten rijden van tramlijn 22 in het weekend is uitgevoerd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57