6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Wat gaat dat kosten?

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

5.869

7.170

5.860

4.865

4.865

4.687

Kapitaallasten

3.711

17.560

19.510

24.937

25.960

25.674

Materiële lasten

121.293

129.987

132.198

132.893

123.769

112.126

Baten

126.399

29.101

22.871

22.871

22.871

12.487

Totaal Baten

126.399

29.101

22.871

22.871

22.871

12.487

Saldo van dit programma

4.475

125.616

134.697

139.824

131.723

130.000

Stortingen in reserves

30.393

45.389

183

-

2.976

-

Onttrekkingen aan reserves

18.759

56.024

3.998

3.093

2.896

3.119

Beslag op de algemene middelen

16.109

114.981

130.882

136.731

131.803

126.881

Reserves Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve OV Concessie

7.158

-

183

-

2.976

-

Reserve Mobiliteitsprogramma

-

39.183

-

-

-

-

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

18.750

1.764

-

-

-

-

Reserve BenO Openbaar vervoer

-

4.442

-

-

-

-

Reserve BDU inz. BRU

4.486

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

30.393

45.389

183

0

2.976

0

Reserve Rente kosten voorfinanciering

517

-

-

-

-

-

Reserve OV Concessie

-

5.345

-

1.220

-

-

Reserve Mobiliteitsprogramma

18.242

8.500

-

-

-

-

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

-

-

646

1.873

2.896

3.119

Reserve BenO Openbaar vervoer

-

731

3.352

-

-

-

Reserve BDU inz. BRU

-

41.448

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

18.759

56.024

3.998

3.093

2.896

3.119

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Uitbreidingsinvesteringen

Omschrijving project

Cat.

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

Realisatie t/m 2019

Prognose 2020

2021

2022

2023

2024

Lopende investeringen

5000

OV Uithoflijn (infra en materieel)

A

508.700

325.300

421.179

73.821

13.700

OV tramremise

A

62.550

21.200

53.271

9.279

OV Busremise

A

43.300

11.125

22.207

9.968

P&R Breukelen

A

5.000

100

900

4.000

Vlootoptimalisatie

A

17.250

5.040

5.360

6.850

Totaal lopende investeringen

636.800

346.500

485.575

110.447

29.928

10.850

0

0

Nieuwe investeringen

Opkomstlocatie P&R Science Park

B

152

152

Chauffeursverblijf busstaion jaarbeurs

B

840

630

120

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

B

1.020

1.020

Inrichting remiseterrein Nieuwegein

B

390

390

Totaal nieuwe investeringen

2.402

0

0

0

2.192

120

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

639.202

346.500

485.575

110.447

32.120

10.970

0

0

(bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen

Cat.

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

Realisatie t/m 2019

Prognose 2020

2021

2022

2023

2024

Lopende investeringen

\

OV overwegen en haltes

A

12.041

7.439

1.973

2.629

OV traminfrastructuur N'gein - IJsselstein

A

186.100

57.112

115.456

13.532

OV Telematica/ICT tram/bus

A

10.854

3.938

3.890

3.117

3.847

Totaal lopende investeringen

208.995

3.938

68.441

120.546

20.008

0

0

0

Nieuwe investeringen

Beveiliging opstelterreinen

B

720

720

Verv. spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn

B

180

180

Indico-systeem

B

4.400

3.300

1.100

Totaal nieuwe investeringen

5.300

0

0

0

4.200

1.100

0

0

Totaal Vervangingsinvesteringen

214.295

3.938

68.441

120.546

24.208

1.100

0

0

Type categorie:
A - Reeds goedgekeurde investeringen
B- Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57