Beleidsdoelen

De kwaliteit van natuur is goed/divers

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

3.955

3.940

3.140

3.140

Materiële lasten

27.411

24.354

24.344

18.208

Baten

-71

-71

-71

-71

Totaal Baten

-71

-71

-71

-71

Saldo beleidsdoel excl. reserves

31.295

28.223

27.413

21.277

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57