Beleidsdoelen

De kwaliteit van natuur is goed/divers

2.2

De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

Het Natuurnetwerk Nederland moet kwantitatief in orde zijn en voldoende omvang hebben om goed te kunnen functioneren. Daarnaast is de kwaliteit van de aanwezig of te ontwikkelen natuur van wezenlijk belang om de biodiversiteit te behouden en te versterken en moet er voldoende buffer zijn tegen invloeden van buitenaf (verdroging, verzuring, verstoring) en klimaatveranderingen.

schaal x € 1.000
Lasten € 31.366
Baten € -71
Saldo € 31.295
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57