2. Landelijk gebied

Beleidsdoelen

Programma

Beleidsdoel

Meerjarendoel

2

Landelijk gebied

2.1

Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

2.1.1

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte)

2.1.2

De groene contour is verder gerealiseerd

2.1.3

Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden

2.2

De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

2.2.1

Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter

2.2.2

De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd

2.2.3

De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren

2.3

De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij  is sterk

2.3.1

De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking  tussen bij natuur betrokken partijen is beter)

2.4

Duurzaamheid  is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

2.4.1

De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal èn economisch rendabel

2.4.2

Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel.

2.4.3

Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen

2.5

De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

2.5.1

De leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen is beter

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57