Beleidsdoelen

Duurzaamheid een substantieel onderdeel

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.212

1.236

1.240

1.090

Materiële lasten

9.057

8.294

4.451

94

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

10.269

9.530

5.691

1.184

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57