Duurzaamheid een substantieel onderdeel

Meerjarendoelen

2.4.2

Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel.

Lokaal geproduceerd voedsel geeft minder milieudruk en bevordert het draagvlak voor de landbouw. Met de provinciale voedselagenda stimuleren wij de keuze voor duurzaam en gezond voedsel en de samenwerking tussen kennisinstellingen, horeca, retail, agrariërs en burgers met als doel kortere ketens en lokale afzet van voedsel.

Begin 2021 stellen we de Voedselagenda vast en gaan we aan de slag met de uitvoering. De agenda richt zich op vier thema’s. Dat zijn (1) Een regionaal voedselaanbod, (2) Een gezonde voedselomgeving, (3) Stad en land verbonden en (4) Kennis en innovatie. Hiervoor is in 2021 €100.000 beschikbaar.  

Beoogd resultaat 2021
De Voedselagenda is vastgesteld en we zijn gestart met de uitvoering

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57