Beleidsdoelen

Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)

2.1

Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het NNN is de ruggengraat van de Utrechtse natuur en van wezenlijk belang voor behoud en herstel van de biodiversiteit.  

schaal x € 1.000
Lasten € 19.095
Baten € -1.400
Saldo € 17.695
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57