Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)

Meerjarendoelen

2.1.1

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte)

De geplande uitbreiding van het Utrechtse NNN is 1.570 hectare in de periode 2011-2027. Om dit doel te halen moeten we jaarlijks nieuwe natuur realiseren. Dit doen we door de functie van gronden aan te passen, bijvoorbeeld van landbouwgrond naar natuurgrond.

We hebben inmiddels 872 ha gerealiseerd (stand op 31 december 2019, 56% van opgave), er resteert dus nog een opgave van 698 hectare tot en met 2027. Voor verwerving en functieverandering houden we de komende jaren een lineaire begroting aan van gemiddeld 125 hectare per jaar. We zetten erop in eind 2021 1.125 hectare te hebben bereikt. Verwerving en functieverandering vinden plaats op basis van vrijwilligheid, waardoor de resultaten over de jaren fluctueren.   

Inrichting nieuwe natuur
We moeten de functie veranderen en de grond daarnaast ook inrichten en geschikt maken voor waardevolle natuur met een hoge biodiversiteit. Naast de genoemde 1.570 ha lag er sinds 2011 nog circa 2.700 ha grond die we ook moesten inrichten. In totaal gaat het dus om 4.264 hectare. Hiervan is 1.770 hectare inmiddels ingericht (stand 31 december 2019, 42% van de opgave) zowel door de provincie als organisaties die terreinen beheren en particuliere terreineigenaren. Er resteert nog een taak van 2.494 hectare. We verwachten eind 2021 een oppervlakte van 2.300 hectare te hebben ingericht.  

In 2021 ronden we ook de inrichting van 3 internationaal beschermde natuurgebieden af en we verwachten daarmee onze internationale natuuropgave te hebben volbracht, met uitzondering van de functieverandering en inrichting van de internationale natuur in de gebieden Uiterwaarden Lek en Zouweboezem, die we hebben overgenomen van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om de volgende 3 internationaal beschermde natuurgebieden:  

  • de Elster Buitenwaarden bij Elst  
  • de Lunenburgerwaard ten oosten van Wijk bij Duurstede.  
  • het gebied Oostelijke Vechtplassen ten noordoosten van Tienhoven in de gemeente Stichtse Vecht.  

Ook start in het najaar van 2021 een gefaseerde uitvoering van de inrichting van ca. 60 hectare groot moeras in de polder Groot-Mijdrecht Noord Oost.

Beoogd resultaat 2021

  • 125 hectare is van functie veranderd  
  • 300 hectare nieuwe natuur is ingericht waaronder de gebieden Elster Buitenwaarden,

Lunenburgerwaard en Oostelijke Vechtplassen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57